For better quality videos Switch to high bandwidth

Videos loading slowly? Switch to low bandwidth

Alluriarniq - Stepping Forward - Inuktitut

About

13 March 2013

5425 ḵing gan

NITV: Alluriarniq - Stepping Forward - Inuktitut (34 mins), Nunavut Education 2012. Inuktut versionb.

ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᕗᑦ ᑕᕐᕆᔭᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᑦ 17ᓂᑦ-25ᓄᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᐅᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᑐᕚᒦᑦᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑯᓗᐃᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᖕᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᖕᓂᒡᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᑦᑎᐊᖅᐳᑦ.
_______
Nunavut youth between the ages of 17-25 from Kugluktuk, Rankin Inlet, Pangnirtung, and students living in Ottawa, speak openly and honestly about their experiences in high school. These strong young Inuit share the challenges and the opportunities of education.
________
Takujaksauvut tarrijarmi Nunavummiut makkuktut ukiuliit 17nit-25nut Qurluqturmiut, Kangiq&iniq, Pangniqtuuq ammalu Ottawamiittut unikkaaqaqtillugit atuqsimajamingnik ilinniaqattaqtillugit ilinniarvialungmi. Makkuktukuluit ikpigijamingnik, isumagijamingniglu aksururnaqtunik piviqaqtittijjutiujunnaqtuniglu ilinniarniup iluanji uqallausiqattiaqput.

See more

Sg̱aasguu:

34m 35s

Ts’ahlgid:

education, high school, Kugluktuk, Nunavut, Pangnirtung, Rankin Inlet

Ḵwaan sda: Nunavut Education