For better quality videos Switch to high bandwidth

Videos loading slowly? Nakiirniqsamut nugit

Kugaaruk isuma tv

Tukisigiarviit: Kugaaruk Television Channel