Minh Thu

About

Minh Thu's picture

08 August 2017

633 views

Media on this Channel

 • Kiến thức trong ngày 8/8

  uploaded by: Minh Thu

  channel: Minh Thu

  • Influencer Marketing: 4 sai lầm hay mắc phải

  - Coi trọng tầm ảnh hưởng hơn tihs chân thực

  - Nhắc quá nhiều đến thương hiệu

  - Chiến dịch triển khai ồ ạt

  - Chọn tiêu chí KPI chưa phù hợp

  uploaded date: 08-08-2017

 • Day 1 - 8/8/2017

  uploaded by: Minh Thu

  channel: Minh Thu

   1. Nghe tin học tctt cô Ngọc Lan, vừa vui vừa buồn. Dù sao môn này cũng có ích cho cuộc đời mày, cố lên Thuu ạ. Có lẽ sẽ không uổng phí đâu.

  uploaded date: 08-08-2017