Deer and Bird Story- K'aad ad Xidid Giiahlgalang

The deer is brown.

 • 1. The deer is brown.
  4s
 • 2. The bird is black.
  4s
 • 3. The deer is walking.
  4s
 • 4. The bird is flying.
  4m 58s
 • 5. The deer is lying down.
  5s
 • 6. the bird is singing
  5s
 • 7. The deer is eating
  4s
 • 8. The bird is nesting.
  5s
 • 9. The deer is running.
  5s
 • 10. The bird is bathing.
  6s
 • 11. Track 11
  4s

About

14 July 2016

6426 ḵing gan

Sg̱aasguu:

4s

Ḵwaan sda: Skidegate Radio